Trong quy trình huấn luyện, có một công đoạn vô cùng quan trọng của các HLV, đó là việc xác định mục tiêu hướng tới của khách hàng, đây là công đoạn nắm giữ tới 80% sự thành công cho một buổi Coach. Không phải ai trong chúng ta cũng xác định được ngay cho mình mục tiêu của cuộc đời, thậm chí kể cả đối với Công, mãi cho tới sau này, Công mới thực sự tìm được mục tiêu lớn của cuộc đời mình.

Để làm được điều ấy, trong huấn luyện có một công cụ là SMARTER, nó là tập hợp hệ thống các câu hỏi, mà khi trả lời hết, bạn sẽ có thể xác định cho mình một cách rõ ràng mục tiêu hướng tới trong cuộc đời của bản thân.

S – SPECIFIC: – Cụ thể bạn muốn đạt được là gì?

– Bạn sẽ cảm thấy/nhìn/trông ra sao khi đạt được mục tiêu?

– Bạn sẽ nghe thấy mọi người nói gì về bạn?

M – MEASURABLE: – Làm thế nào bạn biết đã đạt được mục tiêu?

MILESTONE: – Các mốc kết quả bạn sẽ đạt là gì?

MEANINGFUL: – Đạt mục tiêu này có ý nghĩa như thế nào với bạn?

A – ACHIEVABLE: – Mức độ khả thi của mục tiêu?

ACTIONABLE

R – REALISTIC: – Đã phù hợp với mục tiêu dài hạn?

RELEVANTT

– TIMEBOUND: – Thời điểm nào bạn muốn thực hiện mục tiêu này?

E – ENVIRONMENT: – Mục tiêu này ảnh hưởng như thế nào tới tổng thể cuộc sống?

ECOLOGICAL – Ảnh hưởng như thế nào tới cảm xúc của bạn?

EMOTIONAL – Ảnh hưởng như thế nào đến những giá trị/đóng góp của bạn?

R – RESOURCES: – Bạn đang có nguồn lực nào để đạt được mục tiêu?- Bạn cần thêm sự hỗ trợ nào? Từ ai?

Qua những câu hỏi trên, bạn đã tìm ra mục tiêu cho cuộc đời của mình chưa? Nếu bạn đã có câu trả lời, thì chúc mừng bạn, bạn đã nắm trong tay 80% thành công rồi đó. Phần còn lại chính là tìm ra con đường, cách thức để chinh phục mục tiêu đó.

Bài viết liên quan